Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Sening mehring ular ko'ngil to'rida
Saqlagaylarkim
Ulardan boshqa birovdan
bu koshonang topilmaydi

Sening mehring ular ko'ngil to'rida
Saqlagaylarkim
Ulardan boshqa birovdan
Bu koshonang topilmaydi

Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Sal kechiksang kutib ostonani
Teshgay ular ko'zi
Ular ketganda bu yanglig'
Zor ostonang topilmaydi