Toshkentni tor ko'chasida
Manga bir yor uchradi
Hammaga yor uchrasa
Voy manga ham yor uchradi

Toshkentni tor ko'chasida
Manga bir yor uchradi
Hammaga yor uchrasa
Voy manga ham yor uchradi
Uchradi uchradi
Bir yor uchradi
Toshkentni tor ko'chasi
Yor ucharadi

Toshkentni tor ko'chasida
Manga bir yor uchradi
Hammaga yor uchrasa
Voy manga ham yor uchradi