Dunyo bo'lma ko'r darg'azab
Sen qolarsan bizlar ketarmiz
Dunyo bo'lma ko'r darg'azab
Sen qolarsan bizlar ketarmiz
Bog'laingni ko'klam bezar
Sen qolarsan bizlar ketarmiz
Dunyo bevafo dunyo
Mehmondurmiz to'rt besh kunlik
Ko'zi shodon ko'ngli mungli
Mehmondurmizt to'rt besh kunlik
Ko'zi shodon ko'ngli mungli
Qilgin kengli qilgin tengli
Sen qolarsan bizlar ketarmiz
Dunyo bevafo dunyo