Hajrida yonib bo'lgan
Ishqida kuyib bo'lgan
Tunlarim bedor qilgan
Sen o'zing ey dil dil

Bir so'z bilan anglamas
So'zlarimni tinglamas
Tunlari uyqu bilmas
Sen o'zing ey dil dil

Ey dil ey dil dil
To'xta shoshma ey dil
Ey dil ey dil dil
Meni ham tingla ey dil

Ey dil ey dil dil
To'xta shoshma ey dil
Ey dil ey dil dil
Meni ham tingla ey dil