Og'limga bir nasihat
Erkak bo'lib o's dedim
Uyda biz ishonganing
Ko'chadachi do'st dedim

Do'sting bo'lsa davrada
Boshingni tik tutarsan
Dushmaningni bir qarab
Ko'zingbilan yutarsan

Yana shuni bilib qo'y
Do'st pulga sotilmaydi
Do'sti ko'p odam hatto
Toshli yo'lda qoqilmaydi

Yana shuni bilib qo'y
Do'st pulga sotilmaydi
Do'sti ko'p odam hatto
Toshli yo'lda qoqilmaydi