Ko'zlaringsiz so'zlarinsiz
Yana qancha yashayman
Halovatdan o' umrimdan
Ayrigansan ketasan

Mayli ketaver endi
Holim so'ramagin
Holatim yomon endi o'ylamagin
Ketsang ketaver endi mani o'ylamagin

Mayli o'ylamagin holim so'ramagin
Mayli ketaver endi
Holim so'ramagin
Holatim yomon endi o'ylamagin

Ketsang ketaver endi mani o'ylamagin
Mayli o'ylamagin holim so'ramagin
Ko'zlaringsiz so'zlarinsiz

Yana qancha yashayman
Halovatdan o' umrimdan
Ayrigansan ketasan