Baland emas oydan
Ot minadi toydan
Suvlar oqar soydan
Kambag'al mard boydan

Baland emas oydan
Ot minadi toydan
Suvlar oqar soydan
Kambag'al mard boydan

Yozib dasturhon borini
Hatto tikib jonini
Sotib uyda molini
Uy quradi loydan

Baxtlidur har onida
Shijoat bor qonida
Vafoli yor yonida
Baxtlidir har onida

Baxtlidur har onida
Shijoat bor qonida
Vafoli yor yonida
Baxtlidir har onida