Ko'zlar qamashdi go'zalligingdan
Ming bir go'zaldan o'zarligingdan
Ko'zlar qamashdi go'zalligingdan
Ming bir go'zaldan o'zarligingdan

Lolu hayronman ko'ngli vayronman
Zoru hayronman o'jarligingdan
Lolu hayronman ko'ngli vayronman
Zoru hayronman o'jarligingdan

Etiboring yo'q ko'changdan o'tsam
Yonib ishqingda jonimni tutsam
Nega kelmaysan zoriqib kutsam
Zoru sarsonman o'jarligingdan

Lolu hayronman ko'ngli vayronman
Zoru hayronman o'jarligingdan
Lolu hayronman ko'ngli vayronman
Zoru hayronman o'jarligingdan