Boshlaganda ezgu qadamni
Rajimangiz mendan odamlar
Olqishlashsa bo'ldi dadamni
Men albbatda yulduz bo'laman

Boshlaganda ezgu qadamni
Rajimangiz mendan odamlar
Olqishlashsa bo'ldi dadamni
Men albbatda yulduz bo'laman

Samarqandim ulug' dargohim
Yuragimda urgan nigohi
Bobolarim ruhi panohim
Men albbatda yulduz bo'laman

Samarqandim ulug' dargohim
Yuragimda urgan nigohi
Bobolarim ruhi panohim
Men albbatda yulduz bo'laman