Qarashing nozli nozli
Qarashing nozli nozli
Bunchalar yondirmasang
Shuncha yonganim ozmi

Bunchalar yondirmasang
Shuncha yonganim ozmi
Yondirding hijrondasan
Birmisan jaxondansan

Yondirding hijrondasan
Birmisan jaxondansan
Salgina pastroqqa tush
Na muncha osmondasan

Salgina pastroqqa tush
Na muncha osmondasan
Bir o'zingsan bilganim
Sanku yaxshi ko'rganim