Mehir ila nazar solganlar
So'ng boshqacha bo'lib qolganlar
Sizdan biroz ranjidim bugun
Ko'ngil uchun ko'ngilim olganlar

Ishi tushsa ishi bitguncha
Cho'ntaklari pulga to'lguncha
Yolg'on dunyo qo'ldan ketguncha
Ko'ngil uchun ko'ngilim olganlar

Necha dilni ezmadingizmi
Sezganimni sezmadingizmi
Sohtalikdan bezmadingizmi
Ko'ngil uchun ko'ngilim olganlar

Necha dilni ezmadingizmi
Sezganimni sezmadingizmi
Sohtalikdan bezmadingizmi
Ko'ngil uchun ko'ngilim olganlar