Bu g'arib dunyoda ko'rdim
Qancha qancha noshkurlarni
Baxtli bo'la turib baxtsizman derlar
Aka ukasidan ustun qo'yar

Boyliku taxtni
Mol dunyoga qul bo'lib haqni ko'rmaslar
Ota onang borligi
O'zi baxt ekan

Tanu joning sog'ligi baxt
Yomon kuningda yoningda turgan
Yaqinlaring borligi o'zi baxt
Ota onang borligi

O'zi baxt ekan
Tanu joning sog'ligi baxt
Yomon kuningda yoningda turgan
Yaqinlaring borligi o'zi baxt