Bu dunyonng azobidan
Qochish mumkin
Balig' bo'lib
Qarmog'idan qochish mumkin

Yo'lla topib har yog'idan
Qochish mumkin
Ammo ajal kelganida qocholmaysan
Bir kun ajal kelganida qocholaysan

Kibir qilma kibir asli shaytondandir
Shukur qilgin shukur mag'zi iymondandir
Maqtanishlar tovlanishlar vaqtinchadir
Bir kun kafan kiyganingda yecholmaysan

Bir kun ajal kelganida qocholaysan
Qocholmaysan qocholmaysan
Bir kun ajal kelganida qocholaysan
Icholmaysan icholmaysan risq bo'lmasa
Bir tomchi ham icholmaysan