Bo'ldi ortingdan kuzatib
Bormayman bo'ldi
Bo'ldi senga quvonchlar hadya
Etmayman bo'ldi
So'ndi qara orzular bari
Birma bir so'ndi
Bo'ldi ortiq men seni
Sevmayman bo'ldi

Sen meni mayli jazola jazola
Yuragimni porala porala porala
Yetmaydi balki nolala nolala nolala
Nima demadila nima demadila
Sen meni mayli jazola jazola
Yuragimni porala porala porala
Yetmaydi balki nolala nolala nolala
Nima demadila nima demadila