Baxt qushi qo'nsa
Yigit boshiga podusho bo'ladur
Baxt qushi qo'nsa
Yigit boshiga podusho bo'ladur

Toshni olsa gar qo'liga
Bir kuni tillo bo'ladur
Toshni olsa gar qo'liga
Bir kuni tillo bo'ladur

Kim agar maqsadga yetmush
Sira hayron qolmangiz
Kim agar maqsadga yetmush
Sira hayron qolmangiz

Ne karomat ko'rursen
Lutfi Alloh bo'ladur
Ne karomat ko'rursen
Lutfi Alloh bo'ladur