Qarashingdan yor o'rgilay
Kulishingdan ham o'rgilay
Qarashingdan yor o'rgilay
Kulishingdan ham o'rgilay

Menga qarab ko'zing suzib
Turishingdan ham o'rgilay

Menga qarab ko'zing suzib
Turishingdan ham o'rgilay

Bo'y-bo'y na baladir
Yurishi jonim oladur
Bo'y-bo'y na baladir
Kulishi jonim oladur