Vaqti yo'q pardoz qilishga ham
Chiroyli kiyim kiyishga ham
Vaqti yo'q ovqatlanishga ham
Musofir singillarimni

Kuchi qolmasa ham oyoqda
Qorda ham yurar piyoda
Umirlari bo'lsin ziyoda
Musofir singillarimni

Bo'lakkina nonga to'yadi
Tushlikka ham olib qo'yadi
Yashash uchun yonib kuyadi
Musofir eh singillarimni

Bo'lakkina nonga to'yadi
Tushlikka ham olib qo'yadi
Yashash uchun yonib kuyadi
Musofir eh singillarimni