Qo'limda tor yangra dutor
Qo'limda tor yangra dutor
Kuylayin yona yona yona
Kuylayin yona yona yona

Kuylayin yona yona yona
Kuylayin yona yona yona
Qum qo'rg'onda duri durdona
Sherabot cho'llarini maqtar zamona

Qum qo'rg'onda duri durdona
Sherabot cho'llarini maqtar zamona
Dovrug'ing taraldi bugun jaxona
Olamga mashhur Surxondaryomsan

Qum qo'rg'onda duri durdona
Sherabot cho'llarini maqtar zamona
Dovrug'ing taraldi bugun jaxona
Olamga mashhur Surxondaryomsan