Maqsadi aniq
Gaplari tiniq
Man manga man man
Siniiqqa siniq
Ulfatga chorlar
Toshkanli bollar
Ulfatga chorlar
Toshkanli bollar

Leksus buksavat
Qilar iskavat
Omadga to'lsin
Sanasin ko'kat

Yulduzlar dog'da
CHotkiydir moda
Gaplari butun
Har bir har joyda
Ulfatga chorlar
Toshkanli bollar
Ulfatga chorlar
Toshkanli bollar