Eshitganda ta'rifingizni
Yo Rasulim ko'rgim keladi
Tfov qilib tovoningizni
Men qizingiz bo'lgim keladi
Tug'ilsaydim qani ilgari
Mayli bir kun yashab o'lsaydim
Onamiz Fotima singari
Rasulimning qizi bo'lsaydim
Onamiz Fotima singari
Rasulimning qizi bo'lsaydim
Qur'onni o'qib sur'a yod olib
Savob ishla izidan borib
Qalbga Islom nurini solib
Rasulimning qizi bo'lsaydim
Qur'onni o'qib sur'a yod olib
Savob ishla izidan borib
Qalbga Islom nurini solib
Rasulimning qizi bo'lsaydim