Yashnaydi bahor siz bilan
Dillar beg'ubor siz bilan
Borligingiz baxtimiz
Yorligingiz baxtimiz
Qilgaymiz iftihor siz bilan

Yurtimiz uchun xizmatdasizlar
Mo'tabar ayollar
Doim biz uchun hurmatdasizlar
Beg'ubor ayollar

Farzandlar kamolidasiz
Ezgulik shamolidasiz
Farzandlar kamolidasiz
Ezgulik shamolidasiz

Yildan yilga chiroy ochgan
O'lkamiz jamolidasiz
Yildan yilga chiroy ochgan
O'lkamiz jamolidasiz

Yurtimiz uchun xizmatdasizlar
Mo'tabar ayollar
Doim biz uchun hurmatdasizlar
Beg'ubor ayollar