Ko'zlari bir dunyo
Nigohlari to'la ma'no
Yig'lasa yig'laydi samo
Munis ayol

Mehri dunyolarga sig'mas
Sinovlarga yengilmas
Aslo hech xo'rlamang
Qalbi go'zal ayol

Qalbi daryo ona
Mehir to'la singil opa
Dardlar eshigini yopar
U munis ayol

Mehri dunyolarga sig'mas
Sinovlarga yengilmas
Aslo hech xo'rlamang
Qalbi go'zal ayol

Mehri dunyolarga sig'mas
Sinovlarga yengilmas
Aslo hech xo'rlamang
Qalbi go'zal ayol

Qadriga yeting uni
Baxtlarga elting uni
Siz sababli quvonchga
To'lsin umri

Mehri dunyolarga sig'mas
Sinovlarga yengilmas
Aslo hech xo'rlamang
Qalbi go'zal ayol

Mehri dunyolarga sig'mas
Sinovlarga yengilmas
Aslo hech xo'rlamang
Qalbi go'zal ayol