Uyimning to'rida o'tirgan
Men uchun issiq non sindirgan
Uyimning to'rida o'tirgan
Men uchun issiq non sindirgan

Boshimga do'ppilar kiydirgan
Munisim mehribon onam bor
Boshimga do'ppilar kiydirgan
Munisim mehribon onam bor

Ul ko'ngil nedandir ezilsa
Umidim tomiri uzilsa
Ul ko'ngil nedandir ezilsa
Umidim tomiri uzilsa

Mehrga ehtiyoj sezilsa
Qo'sh tilak hush zabon onam bor
Mehrga ehtiyoj sezilsa
Qo'sh tilak hush zabon onam bor