Haliyam tirikman o'lib qolmadim
Quvonishga shoshmang so'lib qolmadim
Siz o'ylagandek past bo'lib qolmadim
Men hali o'zimni yo'qotganim yo'q

Erkakcha so'zimni yo'qotganim yo'q
Mehringizni tutmang hovichingizga
Hiyonat izibor kovushingizda
Aslo kulmang baland tovushingizda

Men hali o'zimni yo'qotganim yo'q
Erkakcha so'zimni yo'qotganim yo'q
Haliyam tirikman o'lib qolmadim
Quvonishga shoshmang so'lib qolmadim

Siz o'ylagandek past bo'lib qolmadim
Men hali o'zimni yo'qotganim yo'q
Erkakcha so'zimni yo'qotganim yo'q
Mehringizni tutmang hovichingizga

Hiyonat izibor kovushingizda
Aslo kulmang baland tovushingizda
Men hali o'zimni yo'qotganim yo'q
Erkakcha so'zimni yo'qotganim yo'q