Men nodon u bilan ahdlashgandim
Uni deb yurak bilan qasdlashgandim
Yoki men yor tanlashda adashgandim
Vafo qilmadi vafo qilmadi
Vafo qilmadi vafo qilmadi