Ey yigit boshing ko'tar
G'amli kunlaring ketar
Yolg'onchi dunyo derlar
G'amli kunlar o'tar
Omad ketmaydi qo'ldan
Qo'rqma yomg'iru do'ldan
Ey yigit boshing ko'tar
Ey yigit boshing ko'tar