Soxta do'stlaring sani
Siring ocharlar hali
Dushmaningni oldida
Ipsiz osarlar sani
Soxta do'stlaring sani
Siring ocharlar hali
Dushmaningni oldida
Ipsiz osarlar sani
Sinsang yoqar gar unga
Nomusin sotgan pulga
Mardlikni undan ko'ra
Qasd dushmandingdan so'ra