Yaxshilarni yuragi pora
Baxillarning ko'ngli to'q ekan
Bu dunyoda bilmam ne uchun
Yomonlarga o'lim yo'q ekan
Yaxshilarni yuragi pora
Baxillarning ko'ngli to'q ekan
Bu dunyoda bilmam ne uchun
Yomonlarga o'lim yo'q ekan

Tinch yotgisi kelar yer balki
Bu tiriklik ularga jazo
Shayton kelib yo'qlasa hamki
Yaxshilarga tinchlik yo'q ekan
Tinch yotgisi kelar yer balki
Bu tiriklik ularga jazo
Shayton kelib yo'qlasa hamki
Yaxshilarga tinchlik yo'q ekan