Men sevgan qiz o'zgaga
Yor bo'lgani alamdur
Endi meni mehrimga
Zor bo'lgani alamdur
Ko'zlarimga dunyolar
Tor bo'lgani mayliyu
Unga ham bu dunyolar
Tor bo'lgani alamdur

Men sevgan qiz o'zgaga
Yor bo'lgani alamdur
Endi meni mehrimga
Zor bo'lgani alamdur
Ko'zlarimga dunyolar
Tor bo'lgani mayliyu
Unga ham bu dunyolar
Tor bo'lgani alamdur