Do'stlarim mening do'stlarim
Omon bo'ling hamisha
Soxta do'stlarim
Do'stlarim mening do'stlarim
Omon bo'ling hamisha
Soxta do'stlarim