Sal narsaga tutaqib
Sacharayapman shu kunlar
Taranglashgan asbim
Charchayapman shu kunlar
Dardim sochib tunlarga
Bo'rondek quyunlarga
Yechilmas tugunlarga
Uchrayapman shu kunlar

Baxt endi yiroqlarmi
Dilchorasiz yig'larmi
O'z ko'ksimga tig'larni
Sanchayapman shu kunlar