Oydin Oydin Oydin Oydin Oydin
Hindcha qarash qilaverma
Menga qarab kulaverma

Nigohingdan yonamanda
Seni sevib qolamanda
Oydin Oydin Oydin Oydin Oydin

Yuragim tez urib ketar
Seni ko'rsam dupur dupu
Hindcha qarashlaringga
Bo'lsam edi Raj Kapur

Yuragim tez urib ketar
Seni ko'rsam dupur dupu
Hindcha qarashlaringga
Bo'lsam edi Raj Kapur

Qoshlaringni maysalari
Kipriklaring nayzalari
Yuragimni jarohatladi

Oydin Oydin Oydin Oydin Oydin
Hindcha qarash qilaverma
Menga qarab kulaverma

Nigohingdan yonamanda
Seni sevib qolamanda
Oydin Oydin Oydin Oydin Oydin