Nahaot yillar quchdi
Shamshod bo'yingiz
Bo'lmas edimi
Yibele to'yingiz
Qabir edimi
Topgan uyingiz
Jiyingiz jannattda
Bo'lsin akam

Nahaot yillar quchdi
Shamshod bo'yingiz
Bo'lmas edimi
Yibele to'yingiz