Sababsiz ayriliq
Gapirmasdan turar jim
Savolga ber javob
Hayotingda endi kim
Mendan ketmoqdasan
Men buni aniq bildim
Mazmunim yo'qolar
Og'rib boradi ko'nglim

Senga qarasam sevgi
Bir tomonimda nafrat
Shirin xotiralar
Armno bo'lgan muhabbat
Qachon unutaman
Yetarmi sabr toqat
Senga qarasam sevgi
Bir tomonimda nafrat