Ko'zlarima keng dunyoda
Sig'meyin getjakman
Bir umra ayriliqda
Yona yotjakman
Do'st qarindoshlarim
Bu dunyo alg'ov dalg'ov
O'ylab netjakman