Sen ketgan yo'ldan
Izlab borardim izlaringdan
Bu ko'zlaingni
Bu hidlaringni
Yuzlaringni seni