Ketganing jafo bo'ldi
Boshimga balo bo'ldi
Qayerda xato bo'ldi
Ko'nglimni olib ketdi
Chorasiz qoldimey netay
Olovsiz yondimey netay
Man ham bosh olib ketay
Ko'nglimni olib ketdi

Ketdi ketdi ketdi
Jonimni olib ketdi
Ketdi ketdi ketdi ketdi
Ko'nglimni buzib ketdi
Ketdi ketdi ketdi
Jonimni olib ketdi
Ketdi ketdi ketdi ketdi
Ko'nglimni buzib ketdi