Qo'lma qo'l bo'ladi har bir
Ijodimni namunasi
Qizchalaring ovozimiz yangrasa

Unutar sanlani
Soat sayin yuqoriga

Ijodim o'sadi mani
Stilimga osilma
Repim tillo qofiyali

Achko ishlash yo piar
Kaminaga dahlsiz

Qancha hayotiy replaga
Qilganmiz biz doyali
Toza hayot rep orqali
Ko'tarildim battlsiz

Daxriyman o'z repdagi
Hip hoplani doktori
Xohlasam qayiqlaringni

Yuboraman cho'ktirib
Ustasiman uz repingni
So'zlarimda zambarak