Talab talab talab talablaringdan
Yig'lab tig'lab aytgan yolg'onlaringdan
Chidab bo'lmas soxta muhabbatingdan
Charchadim charchadim

Talab talab talab talablaringdan
Yig'lab tig'lab aytgan yolg'onlaringdan

Chidab bo'lmas soxta muhabbatingdan
Charchadim charchadim