Lablarin kim bo'yagan naynov
Ko'zlari yum bo'ygan naynov

Beli kamalak qora sochi laylak
Qizaqizaloq qo'g'irchoq