Qilpilanib bir qiz
Kelar voy joningdan
Qilpilanib bir qiz
Kelar voy joningdan
Yurishlari o'tlar
Solur bu jonima
Yurishlari o'tlar
Solur bu jonima

Ko'zlariga boqqaningda
Joningni olar
Ko'zlariga boqqaningda
Joningni olar