Mezbonlarni quvonchi rangi ro'yinda
Yaxshi niyat hayolinda o'yida

Mezbonlarni quvonchi rangi ro'yinda
Yaxshi niyat hayolinda o'yida

Shu ajoyib insonlani to'yinda
Shu ajoyib insonlani to'yinda
O'yna o'yna o'ynag'aning qoladi
O'yna o'yna o'ynag'aning qoladi

Davrani keng olingla bo'lmasin tor
Karnay surnay chalinsada yayratar

Davrani keng olingla bo'lmasin tor
Karnay surnay chalinsada yayratar

Aytayin lazgi aytayin tanovor
Aytayin lazgi aytayin tanovor
O'yna o'yna o'ynag'aning qolodi
O'yna o'yna o'ynag'aning qolodi