Onajon mehriboim
Ko'zidagi yoshni artolmadim
Onajon sizsiz borlig'im
Baxtimga sog' bo'ling ilohim

Onajon mehriboim
Ko'zidagi yoshni artolmadim
Onajon sizsiz borlig'im
Baxtimga sog' bo'ling ilohim

Onajon mehriboim
Ko'zidagi yoshni artolmadim
Onajon sizsiz borlig'im
Baxtimga sog' bo'ling ilohim