O'y suraman hayollarim
Ezgu bo'lib
Qolsam edi qo'lingdagi
Ko'zgu bo'lib

Chiroyingni kuzatardim
Mijja qoqmay
Sen ko'chaga chiqmas edi ng
Menga boqmay

O'y suraman hayollarim
Ezgu bo'lib
Qolsam edi qo'lingdagi
Ko'zgu bo'lib

Aksim deya asli menga
Tik qararding
Xusning ila
Xumorimdan chiqararding

Bo'lay bo'lay boring bo'lay
Bo'lay bo'lay yoring bo'lay
Bo'lay bo'lay joning bo'lay
Yoningdagi yoing bo'lay

Bo'lay bo'lay boring bo'lay
Bo'lay bo'lay yoring bo'lay
Bo'lay bo'lay joning bo'lay
Yoningdagi yoing bo'lay