Qaydasiz qaydasiz
Ko'z yoshlarim sel bo'ldi
Qaydasiz yondi yuragim qovrildi
Qaydasiz ummatingiz g'arib bo'ldi
Qaydasiz qaydasiz

Do'stlaringiz shahid bo'ldi
Qaydasiz o'lkalar qon
Ila to'ldi qaydasiz
Mo'minlaringiz zor o'ldi
Qaydasiz qaydasiz qaydasiz

Siz ketib ummat chorasiz qo'ldi
O'ksiklar yetimlar kimsasiz qoldi
Mazlumlar bosh egib homiysiz qoldi
Olam ham ham bo'lib peshvozsiz qoldi

Qaydasiz qaydasiz Yo Rasullulloh qaydasiz
Siz yo'q ul Abu Bakr yonib bitdi
Umar-u Usmoningiz Shahid ketdi
Bilolingiz Azon aytolmay o'tdi
Ali va Fotimaning guli so'ndi qaydasiz

Siz bilan Olama Rahmat yog'ardi
Ko'ngillar nuringizdan ziyolar oldi
Yillardiz dil bulog'i qurib qoldui
Ko'zlar ham vido tog'i ila toldi
Qaydasiz