Olam ilmini tebratar
Hayosi na'muna bo`lar

Salobati tinchlik ular
Shu o`zbegim shu o`zbegim

Qoshi qora ko`zi munchog`im
Qaynoqqina patirim qaymog`im

Istarasi issiq o`zbegim
Mehrda na'muna bo`lar

Barchaga bag`rini ochar
Shu o`zbegim shu o`zbegim

Qoshi qora ko`zi munchog`im
Qaynoqqina patirim qaymog`im

Qizlari bonu yigiti begim
Istarasi issiq o`zbegim

Qoshi qora ko`zi munchog`im
Qaynoqqina patirim qaymog`im

Qizlari bonu yigiti begim
Istarasi issiq o`zbegim