Kech sari bosaman qadam ilgari
Qanaqa yashagan ekanaman man ilgari

Orqadagi gaplaga bordir mani ilganim
Osmondanam baland qara mani intilganim

Mani nomim hali bo'ladi afsona
Mani repim xuddi bombaday asorat
Mani qatorlarim yuz foiz xavf solar
Qara hali bo'laman afsona

Mani nomim hali bo'ladi afsona
Mani repim xuddi bombaday asorat

Mani qatorlarim yuz foiz xavf solar
Qara hali bo'laman afsona