Qarg'a bulbula bo'la olmas
Na bilsin gulning qadrini
Sahroda kezganlare
Na bilsin ko'lning qadriniye
Na bilsine ko'lning qadrini

Ekin ekibe chakmagan
Supro yoyibe non bukmagan
Orining zarin to'kmagan
Na bilsin bolning qadriniye
Na bilsine bolning qadrini

O'lkalardaye xon bo'lmasa
Shaharlar omon bo'lmasa
Ko'krakda iymon bo'lmasa
Na bilsin yurtning qadriniye
Na bilsine yurtning qadrini