Bilaman ko‘p kamimiz xasratimiz g‘amimiz
Yonmasa ham shamimiz boymiz deb yur onasi
Gapirma kam kostingdan g‘anim ko‘proq do‘stingdan
Kulishsa ham ustingdan boymiz deb yur onasi

Yelka qisma tetik tur qadingni g‘oz tutib yur
Doim bo‘lgin mag'rur
Boymiz deb yur onasi
Asli rostdan boymiz biz butun bizni baxtimiz

Borku ota onamiz i o‘g‘ilimiz
Boymiz deb yur onasi
Sen bilib qo'y onasi sen meni borlig‘imsan unutma onasi