Sog'intirib sog'imay
Yurganlaring yetmaydimi
Kuttirib kelmay
Kulganlaring yetmaydimi
Sog'intirib sog'imay
Yurganlaring yetmaydimi
Kuttirib kelmay
Kulganlaring yetmaydimi

Achchig' mazali
So'zlaringni istadim
Yurakdan urib
Ko'zlarinni istadim

Achchig' mazali
So'zlaringni istadim
Yurakdan urib
Ko'zlarinni istadim